Projekt 356

Dzięki swoim nowatorskim pomysłom wytyczamy nowe ścieżki rozwoju, wzorując się na niedoścignionym w swoich pomysłach Ferdynandzie Porsche. To nasz wyróżnik. Gen Porsche.

Każdy nasz projekt realizujemy z pasją. Z pasji powstał Porsche 356, protoplasta majstersztyku motoryzacji jakim dziś jest Porsche 911. To legenda i niezaprzeczalny fakt.

Poza tym niezależność i wolność. Wolność jest w umyśle, w sposobie myślenia.

i1024x768a